produkty - regenerat gumowy

Oferowany przez naszą Spółkę regenerat gumowy, w postaci arkuszy o ciężarze ca. 20 kg, jest produkowany metodą termomechaniczną ze zużytych opon samochodowych. Podstawowe parametry fizykochemiczne zawiera podana poniżej tabela.
 1. Przeznaczenie regeneratu
  generalnie do produkcji wyrobów gumowych, jako tańszy zamiennik kauczuków syntetycznych. Zastosowanie regeneratu zamiast kauczuku – jeśli technologia danego produktu dopuszcza takie rozwiązanie - pozwala tym samym na obniżenie kosztów produkcji.
 2. Dane techniczne
  Lp Parametr WARTOŚĆ
  1 Udział masy substancji lotnych przy 110°C
  w %, nie więcej niż
  0,50
  2 Udział masy popiołu, w %, nie więcej niż 5,0
  3 Udział masy środków zmiękczających, w %, nie więcej niż 28,0
  4 Lepkość wg Mooney’a,
  (jedn. konwencjonalne)
  17 - 37
  5 Wytrzymałość na rozciąganie, w Mpa, nie mniej niż
  TYP A
  TYP B


  5
  6
  6 Wydłużenie względne przy rozerwaniu, w %, nie mniej niż 250
  7 Twardość, wg Shore’a, ca 55
  8 Gęstość: 1,15 kg/dcm³ +/- 0,12
  9 Zawartość cząstek metalicznych w gramach, nie więcej niż 0,00
 3. Typowe pakowanie
  towar na paletach, owinięty folią, zabezpieczony taśmą
 4. Dostawy
  zasadniczo całosamochodowe na adres odbiorcy, Jakość towaru została zaakceptowana przez wielu odbiorców z branży gumowej w Polsce.

Zapraszamy do współpracy

rys 1.