produkty - gumowy chodnik elektroizolacyjny

Chodnik elektroizolacyjny produkowany jest zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy IEC 61111:1992+AC:2000.


Oferujemy chodnik klasy 2.
 1. Maksymalne napięcie robocze wynosi:
  • dla napięcia przemiennego 17 000 V,
  • dla napięcia stałego 25 500 V.
 2. Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:
  • kwasu - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 23°C/8h
  • oleju - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 70°C/24h
  • niskiej temperatury - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25°C/1h


Systematycznie przeprowadzane są badania właściwości fizykomechanicznych, badania starzeniowe oraz badania opóźnienia palenia, a także wytrzymałości chodnika na przekłucie.
 1. Powierzchnia
  • Strona wierzchnia - ryflowana
  • Strona spodnia - gładka lub z odciskiem tkaniny
 2. Kolory
  szary lub inny uzgodniony z odbiorcą
 3. Wymiary
  • szerokość: 1220 ± 25 mm
  • długość: 1,00 ÷ 8,0 m
  • grubość: 6 ± 0,5 mm

Chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV. Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

Do każdego arkusza dołączony jest protokół z przeprowadzonej próby napięciowej.

rys 1.