produkty - mieszanki gumowe

Zasadniczym przedmiotem działalności handlowej są różne gotowe wyroby gumowe. Biorąc jednak pod uwagę bardzo istotny czynnik kosztów produkcji w branży gumowej, widzimy możliwość współpracy w zakresie zleconego nam outsourcingu, tzn. wykonanie i dostarczenie mieszanek gumowych o określonym składzie oraz parametrach fizyko-chemicznych. Współpraca taka wymaga wielu dodatkowych ustaleń technologiczno-organizacyjnych między zainteresowanymi stronami. Zapewniamy utrzymanie tajemnicy technologicznej w zakresie receptury lub metody wykonania powierzonej nam danej mieszanki. Komponenty potrzebne do produkcji mieszanek – mogą być nasze lub też dostarczone przez odbiorcę gotowej mieszanki.

Generalny zakres możliwych do zaoferowania mieszanek podany jest poniżej:
 1. Przeznaczenie
  Mieszanki sprzedawane są na zewnątrz jako płyty lub wstęgi niewulkanizowane stosowane do produkcji wyrobów wulkanizowanych.
 2. Rodzaje
  • SBR - stosowane w normalnych warunkach
  • NBR - odporne na działanie oleju, benzyny, tłuszczu
  • CR - podwyższona odporność na działanie warunków atmosferycznych i słabych kwasów
  • EPDM - odporne na działanie tlenu, ozonu, podwyższonej temperatury
 3. Przykładowe właściwości
  Twardość: 40 ÷ 80°ShA
  Wytrzymałość na rozciąganie: 5 ÷ 20 MPa
  Wydłużenie względne: 150 ÷ 600%
  Gęstość: 1,15 ÷ 1,60 Mg/m3
  Temperatura stosowania: -40 ÷ 100°C
 4. Wyroby wulkanizowane w formach
  Oferujemy wyroby techniczne wykonywane z mieszanek gumowych metodą wulkanizowania w formach. Stosowane polimery zapewniają szerokie właściwości eksploatacyjne naszych wyrobów.