produkty - płyty teflonowe PTFE

 1. Przeznaczenie
  PTFE (biały) produkowany jest w formie płyt / arkuszy jest semikrystalicznym, wysokosprawnym termoplastem oraz jednym z najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych (temperaturowy zakres pracy: od -200 do +260°C). Posiada odporność na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków, związków chemicznych oraz rozpuszczalników. Doskonała izolacyjność elektryczna i najniższy współczynnik dielektryczny spośród wszystkich tworzyw sztucznych są cechami istotnymi dla zastosowań w elektrotechnice, a zwłaszcza w technice wysokiej częstotliwości. Charakterystyczną cechą PTFE jest wysoka gęstość (około 2,25 g/cm3).
  Teflony stosowane są w przemyśle budowy aparatury chemicznej, budowy maszyn, technice transportowej, w produkcji pomp i armatury, w elektrotechnice, elektronice, technice laserowej, oczyszczaniu spalin, instalacjach wody ultraczystej, kriotechnice, technice filtracyjnej, środków spożywczych, medycznej.

  Właściwości:
  • bardzo wysoka udarność także w niskich temperaturach,
  • znakomite właściwości ślizgowe i ścieralne,
  • praktycznie brak zjawiska drgań ściernych (tzw. efekt stick-slip),
  • wysoka temperatura ciągłego użytkowania (+260°C),
  • bardzo dobra odporność na oddziaływanie prawie wszystkich czynników chemicznych i rozpuszczalników,
  • wytrzymały na hydrolizę i gorącą parę,
  • bardzo dobra wytrzymałość na promieniowanie ultrafioletowe,
  • wysoka odporność cieplna (praktycznie nietopliwy, samogasnący i ciężko zapalający się),
  • w zależności od typu elektrycznie izolujący lub antystatyczny,
  • obojętność fizjologiczna - nieszkodliwy dla organizmu aż do temperatury +270°C, bezsmakowy, bezzapachowy,
  • nietoksyczny, odporny na działanie mikroorganizmów i grzybów,
  • odporność na podciśnienie (nie występuje odgazowywanie ani depolimeryzacja).

  Wytrzymałość
  PTFE jest tworzywem najbardziej odpornym na organiczne i nieorganiczne chemikalia. Przy pracy w środowisku promieniowania ultrafioletowego możliwe jest zastosowanie go w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz ze zmniejszoną długością zmian właściwości tworzywa. Te właściwości zmniejszają częstość konserwacji, która w przeciwnym razie byłaby konieczna ze względu na korozję. Redukują tym samym używanie odpornych na korozję stali.

  Zachowanie ślizgowe
  Wszystkie rodzaje PTFE posiadają najmniejszy współczynnik ślizgowy wśród wszystkich tworzyw technicznych. Typowa dla PTFE jest bardzo niska przyczepność i tym samym najniższe współczynniki tarcia na prawie wszystkich ciałach stałych. Dzięki równości statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia praktycznie nie występuje zjawisko "drgań ciernych" tzw. efekt stick-slip. Te właściwości zmniejszają konieczną moc napędową, redukując tym samym zużycie energii. PTFE jest szczególnie polecany do wszelkiego rodzaju uszczelnień, łożysk i listew ślizgowych, gniazd zaworów oraz wirników pomp.

  Udarność
  PTFE może być stosowany przy obciążeniach uderzeniowych i zderzeniowych bez zbytecznych konstrukcji ochronnych nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Stosowa-nie PTFE redukuje hałas i tłumi uderzenia.

  Temperatura ciągłego użytkowania
  Temperatura ciągłego użytkowania zawiera się w przedziale -200°C do +260°C. Trudno zapalne tworzywo wg. UL 94 pod-wyższa bezpieczeństwo urządzeń w zastosowaniu wysokich temperatur. Niewzmocnione typy PTFE preferowane są w zastosowaniach wysokotemperaturowych z uwagi na ich korzystne właściwości ślizgowe, niską ścieralność oraz parametry chemiczne, mechaniczne i elektryczne.

  Kontakt z artykułami spożywczymi
  PTFE jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE i FDA) i jest fizjologicznie nie-szkodliwy. PTFE + brąz lub z dodatkiem węgla nie jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi ale jest fizjologicznie nieszkodliwy.

  Wytrzymałość na zużycie
  Poprzez wprowadzenie 25% węgla lub 60% brązu do substancji podstawowej została zoptymalizowana twardość, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość trwała w połączeniu z odpornością na ścieranie. W połączeniu z węglem, jako antystatyczne tworzywo ślizgowe, może być stosowane do produkcji prowadnic prasowych z prędkością przenoszenia od ponad 1 m/s, kiedy zastosowanie czarnego antystatycznego PE 1000 jest niemożliwe. PTFE + brąz jest antystatyczny, wykazuje niski współczynnik rozszerzalności oraz dobrą przewodność termiczną. Dzięki tym właściwościom, można go stosować jako wykładziny zbiorników, w rurociągach, jako obciągi walców i obudowy filtrów.

  Kolor
  PTFE dostarczamy w kolorze białym.
 2. Odmiany
  • bez przekładek tkaninowych
  • obustronnie gładkie
  • białe
 3. Wymiary standardowe
  Grubość mm Szerokość mm Długość mm Ilość przekładek
  1 ±0,1
  2 ±0,2
  3 ±0,2
  4 ±0,2
  5 ±0,2 1200 ±5 10000 ±50 -
  6 ±0,2
  7 ±0,3
  8 ±0,3
  9 ±0,3

  1000/1200 ±5
  10 ±0,3

  1000/1200 ±5

  Produkcja płyty teflonowych w wymiarach i tolerancjach wymiarowych innych niż standardowe możliwa jest po uprzednim uzgodnieniu.
 4. Specyfikacja techniczna
  Parametr Wartość
  Twardość, °ShD 55±5
  Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, min 14-35
  Wydłużenie względne, %, min. 200-400
  Odporność cieplna, °C -180 / +122
  Gęstość g/cm3 2,15-2,30

rys 1.
rys 2.